Ceník

CENÍK AUTOŠKOLY DAUBNER

Řidičský kurz skupiny B (osobní automobil) – součást ceny kurzu je přednáška ze zdravovědy 8 500 Kč
Opakování zkoušky z praktické jízdy 200 Kč
Kondiční jízda (1 hodina = 45 minut) 250 Kč

Učebnice a veškeré pomůcky jsou včetně výukového CD-ROMU zapůjčeny.
V den závěrečné zkoušky tyto pomůcky vrátíte.

Uvádíme i platbu, kterou musíte zaplatit Magistrátu za závěrečnou zkoušku

Platba Magistrátu za závěrečnou zkoušku:

Zkouška z pravidel 100 Kč
Zkouška z nauky o konstrukci 200 Kč
Zkouška z jízdy os. automobilu 400 Kč
Celkem 700 Kč

Nový kurz
bude zahájen:

27.08.2019
v 17.00 hodin hod.

více


Úřední dny:

pondělí – čtvrtek

16:00 – 19:00

Kontakt

Schweitzerova 46

779 00 Olomouc

mob.: 602 784 410

606 227 786